Tania rejestracja i odnowienia domen

Wybierz swoją domenę w InternecieRegulamin świadczenia usług


I Definicje
 1. Domenka24.pl (zwana dalej Operatorem) - podmiot świadczący usługi drogą elektroniczną, zgodnie z poniższym regulaminem.
 2. Właścicielem Domenka24.pl jest firma Maretto Michał Kabziński której dokładne dane adresowe przedstawiono na stronie o adresie url: Domenka24.pl/t/kontakt/
 3. Abonent - podmiot korzystający z usługi, podmiot który zawiera albo zawarł umowę o świadczenie usług lub też podmiot, na rzecz którego została zawarta taka umowa.
 4. Domena - unikalny ciąg znaków, który może zostać zarejestrowany przez rejestratora domen. Domena składa się z wybranej nazwy oraz rozszerzenia.

II Zamawianie domen
 1. Zawarcie umowy pośredniczącej o rejestrację domen między Abonentem, a Domenka24.pl i późniejsze świadczenie obsługi administracyjnej oraz technicznej następuje z chwilą zapłaty przez Abonenta opłaty abonamentowej.
 2. Domenka24.pl podczas rejestracji domen wpisuje dane Klienta jako właściciela domeny. Dzięki temu to Klient jest jej właścicielem i ma pełne prawo do niej w każdym momencie trwania umowy.
 3. Operator gwarantuje rezerwację domen polskich (z końcówką .pl) na okres 14 dni od złożenia zamówienia. Domeny globalne (.eu, .com, .net, .org itp) nie są rezerwowane.
 4. Zamówienie domeny nie jest jednoznaczne z jej rejestracją i aktywacją. Aktywacja domeny następuje po otrzymaniu prez Operatora płatności.
 5. Zamówienie obejmuje wysłanie przez Operatora na adres e-mail Abonenta podany przy rejestracji faktury proforma, która to przedstawia kwotę i dane do płatności.
 6. Transfery domen zarejestrowanych u Operatora i objętych promocją przy rejestracji, są płatne. Wysokość opłaty 50zł netto. Opłata ta jest znoszona po okresie 1 roku od daty rejestracji i po tym okresie transfer jest bezpłatny.

III Przedłużanie domen
 1. Operator informuje Abonenta na miesiąc, dwa tygodnie i tydzień przed końcem wazności usługi o możliwości jej odnowienia.
 2. Informacja wysyłana jest drogą e-mailową i smsową.
 3. Za nieaktualność danych Abonenta (w szczególności e-maila i numeru telefonu komórkowego) i możliwych przeoczeń terminu odnowień domen Operator nie odpowiada.
 4. Po terminie płatności odnowienie domen nie jest możliwe.
 5. Domena usuwana jest z systemu siódmego dnia po upływie terminu płatności.
 6. Przedłużanie ważności domeny nie jest obowiązkowe. Nie ma żadnego punktu zobowiązującego Klienta do tego faktu. Jednak nieopłacenie domeny w terminie równoznaczne jest z utratą praw do domeny.

Prawa i Obowiązki Abonenta
 1. Obowiązkiem Abonenta jest utrzymywanie aktualnych danych osobowych, w tym danych kontaktowych - adres e-mail i telefon komórkowy.
 2. Dane osobowe mogą być modyfikowane w panelu klienta dostępnym każdemu Abonentowi.
 3. Transfery domen od Operatora są bezpłatne. Operator nie nakłada żadnych kar ani innych kwot umownych za wydanie kodu auth_info.